top of page
Søk

Anleggskurs i Kirkenes

Oppdatert: 3. sep. 2018

Emil Aagersborg Bjørnå (fylkesidrettskonsulenten vår) kjører kurs for idrettslag/ klubber i til sammen åtte kommuner i høst:

28. august - Alta

29. august - Hammerfest

30. august - Honningsvåg

3. september - Vadsø

4. september - Kirkenes

11. september - Mehamn

12. september - Berlevåg

25. september - Karasjok

Han tar for seg spillemiddelordningen, hvem som kan søke, hvordan en søker og litt om regnskap, kontroll og utbetaling i ettertid.  Hvis du har spørsmål om disse kursene ta kontakt med Emil på emil.bjorna@ffk.no eller tlf. 78 96 32 45.

Idrettskretsen bidrar gjerne dersom det er behov for oppfølgingskurs i idrettslag/ klubb eller som her, felles for idrettslagene/ klubbene i kommunen. Kurset gjennomføres på fire timer og gir grunnleggende kunnskap om planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av anlegg. Målet er at idrettslaget skal bli bedre i stand til å vurdere alle sider ved bygging av eget anlegg.

I kurset du lære mer om:

  • Overordnet anleggsplanlegging

  • Idrettslaget som anleggsbygger

  • Drift av anlegg

  • Kommunen som planmyndighet

  • Spillemidler og mva-kompensasjon



46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page