top of page
Søk

Varanger Kraft støtter KOS

Klubben får 20.000 kr til utvikling av Skileksområdet.

Midlene fra Varanger Kraft Fondet skal dekke tiltak i skileksanlegget ved Skytterhusfjellet.


"Dette gir oss mulighet til å gjøre anlegget bedre og mer brukervennlig for både skiløpere og andre som ferdes i området," sier leder av KOS Stine Ihler.


Klubben jobber nå blant annet med planer om å utvikle en lokal rulleskitrasé.


"Varanger Kraft ser på viktigheten av å støtte et slikt prosjekt da både bål- og grillplasser, samt skileikanlegget er åpent for bruk av allmenheten, barnehager og skoleklasser. Dermed gagner dette innbyggerne i Kirkenes positivt og er med på å skape aktivitet og bolyst," skriver Varanger Kraft i en uttalelse.


27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page